e-mail Disclaimer

Disclaimer – Nederlands
Dit e-mailbericht (en elke eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit e-mailbericht bent, attenteren wij u erop dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of deze informatie niet is toegestaan; indien dit gebeurt, kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Mocht u dit bericht hebben ontvangen zonder dat u de beoogde ontvanger bent, verzoeken wij u AIS-International B.V. hiervan direct op de hoogte te stellen en om het bericht van alle locaties op uw computer en in het netwerk te verwijderen.

AIS-International B.V., zijn dochterondernemingen en/of zijn werknemers zijn niet aansprakelijk voor het incorrect of incompleet verzenden van deze email en/of eventuele bijlage, evenals vertraging van de aflevering van dit bericht. Alle meningen in dit bericht zijn afkomstig van de individuele afzender, uitgezonderd waar specifiek is aangegeven dat dit de mening van AIS-International B.V. is.

Disclaimer – English
This e-mail and any attachment may contain confidential and privileged material intended for the addressee only. If you are not the addressee, you are notified that no part of the e-mail or any attachment may be disclosed, copied or distributed, and that any other action related to this e-mail or attachment is strictly prohibited, and may be unlawful.

If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. AIS-International B.V., its subsidiaries and/or its employees shall not be liable for the incorrect or incomplete transmission of this e-mail or any attachments, nor responsible for any delay in receipt. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the sender specifically states them to be the views of AIS-International B.V.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin